Tag Archives: man overboard

Човек зад борда – MOB „Man Overboard“

Старите моряци имат една приказка: – Всички беди в морето започват на брега… При подготовката за плаване винаги трябва да проверяваме спасителните средства с които разполагаме на борда, както индивидуалните /спасителни ризи, кръгове, подкови, обезопасителни…