Спасяване и спасителни действия

Рано или късно на всеки капитан на плавателен съд ще му се наложи да действа в извънредна ситуация. Дали член от вашия екипаж ще се окаже във водата или от вас ще бъде поискана помощ от бедстващи значение няма, става въпрос за спасяване на човешки живот.

Тук става въпрос единствено да се действа възможно най бързият начин без паника.

В първата част (Човек зад борда – MOB) споменахме ,че спасителните средства са индивидуални и колективни.

Индивидуални:

fig.1 fig.1a

 Спасителни жилетки / облекло :

 • Ако се намирате в извънредна ситуация, уверете се, че всички членове на екипажа са със спасителни жилетки и че те са правилно поставени и добре затегнати.
 • Облечете топло защитно облекло и шапка /покрийте главата си/, в случай че паднете във водата при операцията по спасяване.

Това трябва да бъде извършено възможно най рано, тъй като можете да се окажете прекалено заети при последващите действия.

 • Подгответе торба / или най добре пластмасово бидонче/ с вещи от първа необходимост, в случай че ви се наложи да напуснете лодката. В нея трябва да има аварийно оборудване – преносима УКВ, корабната аптечка, сигнални ракети, EPIRB, документите на екипажа и лодката, вода и топло-защитни средства, който да не са обикновени одеяла, а защитни чували, .
 • Поставете торбата/ бидончето/ на лесно достъпно място, близо до входа в плавателния съд.

Спасителен плот:

 

fig. 2

 

 • Уверете се , че спасителният плот е готов за незабавно спускане. Не го съхранявайте под палубата или под друго оборудване.
 • Освен в случаите , когато корабът гори или потъва бързо, по добре е да останете на борда до последния възможен момент. Много по лесно е за спасителните служби да открият кораб, отколкото спасителен плот или хора във водата. Бие също така ще избегнете излагането на морската стихия.
 • Ако решите да напуснете плавателния съд, уверете се, че краят на статичното въже е задържан за съда, преди да избутате спасителния плот извън борда. Може да се наложи да издърпате около 8м. статично въже преди спасителният плот да се задейства. Добре ще е пръв на плота да се качи по тежък човек, за да осигури стабилност.

fig.3

 

fig.4 fig.5 fig.6

 • Не забравяйте да вземете със себе си сака с вещи от първа необходимост и бидончето, както и допълнително количество вода.

 

Запомнете – винаги се качвайте в спасителния плот като последна мярка.

Не напускайте плавателния съд преждевременно!

 Електроника / VHF, SART/:

 • Направете си списък с правилните радио процедури при бедствие и вашите позивни и ги поставете до радиостанцията. Когато нещата се влошат, без този списък лесно бихте се объркали.

Например: Позивната, Вашето име, Колко сте на борда,… 20 какво?

Името на кораба, Обяснете…

 • Когато изпращате сигнал за бедствие, следвайте инструкциите от вашия списък.
 • Поддържайте непрекъсната радио вахта на 16 канал.
 • Активирайте SART /транспондер за търсене и спасяване/, ако разполагате с такъв. Това ще помогне на спасителния кораб да ви открие.
 • Ако разполагате с навигационни средства, GPS, използвайте ги за да осъвремените информацията, която изпращате до спасителния кораб / хеликоптер.
 • Пестете енергията/ батериите/, така че жизненото важно оборудване да може да се използва възможно най дълго.

Разпознаване / Откриване :

 • Винаги трябва да имате под ръка сигнални ракети, който са годни за употреба. Уверете се , че вие и вашият екипаж знаете как да боравите с тях.
 • Изстрелвайте сигналните ракети към подветрената страна, така че димът и парчетата от тях да бъдат издухани встрани.
 • Когато изстрелвате парашутни сигнални ракети, не забравяйте, че трябва да ги насочвате далеч от ветрила, мачти , ванти и щагове. Изстрелвайте ги по посока на вятъра, така че да достигнат максимална височина.

Не ги изстрелвайте , ако наблизо има хеликоптер!

 • Важно е да бъдете лесно откриваеми от въздуха, затова върху палубата трябва да опънете голямо одеяло или покривало с ярки цветове, което ще помогне за вашето откриване.
 • Слушайте канал 16 за инструкции. Може да бъдете помолени продължително да броите по УКВ – то например от 1-10 а цел откриването ви / радиопеленгуване/.

Спасяване с хеликоптер:

 • Изключително важно е незакрепеното оборудване, части от мачти, ветрила, капаци, въжета, и др. да бъдат здраво привързани към бордовете. Това е особено важно, понеже въздушната струя от хеликоптера може да бъде много силна.
 • Използвайте червена ръчна светлина / фалшвеер/, оранжева димка като сигнал за хеликоптера. Никога не използвайте парашутна ракета, когато хеликоптера е наблизо.
 • След като установите връзка с пилота, той ще ви информира за точните си намерения.
 • Следвайте инструкциите му – той е специалист.
 • Изтеглянето до хеликоптера обикновено се извършва на кърмата или на друго свободно място. Осигурете достатъчно свободно пространство.

Техники за изтегляне :

fig.8 fig.9 fig.7

 • Не използвайте радиото, когато хеликоптера е над вас, освен ако не ви наредят.
 • Ако е възможно поддържайте плавателния съд на стабилен курс. Ще бъдете инструктирани за курса и скоростта, ако все още имате собствено задвижване.
 • Оставете изтеглящото въже да падне във водата, преди да го хванете. Не допускайте то да се среже от остри ръбове и никога не го привързвайте към плавателния съд.
 • Ако ще се използва методът за повдигане с въже, подгответе кофа, за да приберете свободното въже на палубата.

Подготовка за провлачване:

 • Направете план за завързване на буксирното въже към яхтата ви, когато то бъде подадено от спасителния кораб. Правете редовни тренировки за това
 • С приближаване на спасителния кораб ръководителят на спасителната операция ще обсъди плановете си с вас. Уведомете го за всички опасности, които са ви известни – въжета и ветрила във водата около вас. Следвайте инструкциите му – той е специалист!
 • Не завързвайте буксирното въже за основата на мачтата, която е закрепена към палубата или към не достатъчно здрави за целта части. Ако се съмнявате в здравината им, подсигурете го, като го завържете с допълнителни въжета кум брашпила/лебедката/ или други здрави точки на палубата.

fig10

 • Ако е възможно, осигурете подходяща защита на буксирното въже от протриване.
 • Добре е да имате под ръка средство за рязане на тел, за да изрежете вантите и щаговете след падане на мачтата.
 • Където е възможно, увийте буксирното въже около кнехта.
 • Избягвайте да правите възли, които не могат да се развържат чрез дръпване.
 • Някои кораби теглят по добре , ако използват система от буксирни въжета вместо единично въже.

Пожар:

 • Пожарът в морето е едно от най-ужасяващите неща, които могат да ви се случат! Важно е да извършвате редовни проверки на газовите бутилки и резервоара за гориво с цел да намалите възможността опасни пари да навлязат в сантините(bilges).
 • Уверете са, че електрическите кабели и връзки са в добро състояние.
 • Пожарогасителите трябва да са на лесно достъпно място и е необходимо да се проверяват. Уверете се, че екипажът знае как да ги използва.
 • Ако откриете пожар на борда, изкарайте всички от помещенията.
 • Не забравяйте да вземете със себе си на палубата пожарогасител.
 • След като се уверите, че всички членове на екипажа са на безопасно място, опитайте се да потушите пожара, а където е възможно, намалете достъпа на въздух до него, като затворите вентилационните отвори и капаци.
 • Не се връщайте в каютата или друго изпълнено с дим помещение.
 • Преместете екипажа и спасителния плот колкото се може по далеч от огнището на пожара и дима. Следвайте процедурата за спускане на спасителния плот, описана по горе.
 • Ако не успеете, тогава единствената възможност е да напуснете кораба.