Плаване в Норвегия

Красотата на Норвегия трябва да бъде видяна!

WP 59°53.1’N 10°33.1’E

Sandvika
WP 59°53.1’N 10°32.0’E

Lille Ostsund
WP 59°52.2’N 10°35.3’E

Hestehagan
WP 59°51.5’N 10°33.7’E

Middagsbukta (Dinner bay)
WP 59°51.0’N 10°31.9’E

Sandspollen
WP 59°40.3’N 10°34.6’E

Bjørnehuebukta, Djupebukta
WP 59°42.7'N 10°33.1’E

Havneholmen, Tallakshavn
WP 59°04.6’N 10°19.1’E

Svenner: Fyrhavna, Rørvika
WP 58°57.9’N 10°9’E

Kragerø
58°51.8’N 09°24.9’E

Tromlingene, Tromlingsundet
58°28.9’N 08°54.9’E

Valøyene
58°20.6’N 08°41.4’E

Grimstad Gjestehavn
58°20.3’N 08°36.0’E

Lillesand Gjestehavn
58°14.6’N 08°23.0’E

Flatraket på Selje
WP 61°58.8’N 05°14.1’E

Silda
WP 62°0.8’N 05°12.4’E

St. Sunniva i Klostervågen
WP 62°3.2’N 05°17.4’E

Storeneset, Gurskøy
WP 62°18.5’N 05°44.9’E

Klungshavn
WP 62°14.8’N 05°53.3’E

Geiranger
WP 62°6.3’N 07°11.6’E

Ålesund
WP 62°28.5’N 06°9’E

Molde
WP 62°43.8’N 07°8.8’E

Ona
WP 62°51.8’N 06°32.8’E

http://www.havneguiden.no/